Pomoc prawa udzielana przez adwokata dla osób fizycznych

prawo-

usługi

Pomoc prawa udzielana przez adwokata dla osób fizycznych

    Zadaniem adwokata jest pomoc w znalezieniu najlepszego kompleksowego rozwiązanie problemów prawnych. Każdy, kto musi zmierzyć się z problem natury prawnej powinien rozpocząć jego rozwiązanie od konsultacji prawnej, aby można było omówić swoje kwestie prawne z doświadczonym adwokatem. Reprezentacja i prowadzenie sprawy w sądzie jest priorytetem w praktyce prawnej. Adwokat jest gotowy reprezentować interesy klienta w sądzie.

Pomoc adwokata w sprawach następujących kategorii:

 • Spory gospodarcze
 • Prawa autorskie
 • Spory o ziemię
 • Spory pracownicze
 • Spory rodzinne
 • Dziedziczenie
 • Ochrona konsumentów
 • Odszkodowanie za błędy medyczne
 • Spory ubezpieczeniowe
 • Sprawy karne.

   Adwokat świadczy usługi prawne zgodnie ze swoimi kompetencjami, najczęściej specjalizuje się w konkretnej branży legislacyjnej, dzięki czemu klienci mają zagwarantowany wysoki poziom usług nawet w określonych kwestiach.

Pomoc prawna dla osób fizycznych

   Dobry adwokat jest polecany znajomym, gdy zapewnia wysokiej, jakości usługi prawne. Pomoc prawna dla osób fizycznych cieszy się popularnością, ponieważ ludzie, są gotowi zapłacić za spokój i wygodę w rozwiązywaniu problemów prawnych. Rzeczywiście, w życiu każdej osoby prędzej czy później pojawia się sytuacja, gdy potrzebuje ona pomocy profesjonalnego adwokata.

   Rozwód i podział wspólnie nabytej nieruchomości, spadek, kwestie kupna i sprzedaży nieruchomości, rejestracja gruntów, problemy z hipoteką, konflikty związane z prawami konsumenta, otrzymywanie wypłat ubezpieczenia, wypadki drogowe i wiele innych przypadków są dość powszechne w życiu codziennym. Jednak zrozumienie wszystkich zawiłości kwestii prawnych bez specjalnego wykształcenia i doświadczenia praktycznego jest dość trudne, a konieczne jest rozwiązanie problemów natury prawnej. Dlatego rozwiązanie takich problemów należy powierzyć profesjonalnym prawnikom. Adwokat kompetentny w sprawach prawnych, podpowie, jak rozwiązać problem, pomoże w rozwiązaniu sporu lub konfliktu i ochroni przed nielegalnymi działaniami innych osób lub organów.

Co obejmują usługi prawne dla osób fizycznych świadczone przez adwokata?

 • Profesjonalne porady w sprawach rodzinnych, spadkowych, mieszkaniowych i innych gałęzi prawa
 • Ekspertyza prawna i przygotowanie różnych dokumentów
 • Reprezentacja w sądzie na dowolnym etapie procesu
 • Ochrona interesów klienta w negocjacjach, pozasądowe rozstrzyganie sporów
 • Towarzyszenie postępowaniu egzekucyjnym
 • Opracowywanie umów polubownych
 • Weryfikacja czystości prawnej transakcji nieruchomościowych.

Pomoc prawna w sporach rodzinnych w przypadku rozwodu i podziału majątku

   Z czasem u niektórych par wzajemne uczucia znikają, a małżonkowie decydują się zmienić swoje życie. Dla wszystkich proces ten rozwija się na różne sposoby i ma swoje własne cechy. Dla kogoś dzieje się to bardzo szybko, dla kogoś może ciągnąć się przez lata. Ktoś nie ma nic do dzielenia się, ale ktoś nie może dzielić się biznesem, nieruchomościami i inną własnością (prawami własności). Nadchodzi moment, kiedy potrzebna jest pomoc adwokata rodzinnego, który jest w stanie dokładnie przeanalizować sytuację i ocenić ją, sformułować wymagania i bronić ich w sądzie, w tym bez obecności klienta.

Usługi prawne świadczone klientom przez adwokata rodzinnego

Ustne i pisemne porady w sprawie rozwodu, w sprawie podziału majątku wspólnie nabytego, w sprawie ustanowienia zobowiązań alimentacyjnych dla dzieci i małżonków. A także w sprawie wychowania małoletnich dzieci oraz w sprawie ustalenia ich miejsca zamieszkania, ustanowienia opieki, pozbawienia praw rodzicielskich, ustalenia i zakwestionowania ojcostwa itp. Informacje przekazane podczas konsultacji są chronione przez prawo dotyczące poufności i nie podlegają ujawnieniu.

Pomoc prawna podczas sprawy rozwodowej

   Rozwód na sali sądowej może wiązać się z jednoczesnym rozstrzygnięciem powiązanych kwestii dotyczących podziału wspólnie nabytej nieruchomości, rozstrzygnięcia pytań dotyczących wychowywania dzieci, uzyskania alimentów itp. Adwokat udzielając pomocy prawnej w sprawach podziału wspólnie nabytego majątku małżonków, podejmuje niezbędne działania w celu przedprocesowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego podziału majątku, sporządza pozwy, a interesy klientów są reprezentowane w sądach. Jednocześnie spór sądowy jest w pełni prowadzony do momentu wejścia w życie decyzji sądu. W postępowaniu w sporze dotyczącym podziału wspólnie nabytego majątku interesy klienta są reprezentowane w negocjacjach z małżonkiem i udzielana jest pomoc w sporządzeniu umowy o podziale wspólnie nabytej nieruchomości na zasadzie dobrowolności.

Zobowiązania alimentacyjne ustalane z pomocą adwokata

   Zgodnie z ustawodawstwem obowiązki alimentacyjne można ustanowić nie tylko w odniesieniu do małoletnich dzieci, ale także w odniesieniu do małżonka, matki i ojca. Ustanowienie alimentów jest możliwe zarówno w sądzie, jak i na zasadzie dobrowolności. W tym drugim przypadku adwokat pomaga również w sporządzeniu dobrowolnego porozumienia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych.Przy udziale adwokata spory rodzinne są najczęściej pozytywnie rozstrzygnięte w różnych kwestiach.