Usługi świadczone przez detektywa

detektyw-

usługi

Usługi świadczone przez detektywa

    Ponad połowa wszystkich klientów prywatnych detektywów to oszukani małżonkowie. To oni zamawiają podsłuchy i zlecają śledzenie drugiej połowy. Wszystkie działania w takich sprawach muszą być wykonywane z poszanowaniem wartości rodzinnych https://www.24detektyw.pl/detektyw-ostrow-wielkopolski/. W przypadku klientów biznesowych najczęstszymi zleceniami jest kontrolowanie wykonywania obowiązków przez pracowników. Zdarza się, że kradną towary lub pieniądze znajdujące się w firmie.  

Usługi świadczone przez detektywa

   Zakres usług świadczonych przez takich specjalistów jest dość szeroki. Obejmuje to pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, a także w prowadzeniu dochodzeń w celu zapobiegania szpiegostwu handlowemu lub kradzieży poufnych danych.

Wyróżniane są główne kierunki działalności detektywistycznej, w które zaangażowani są prywatni detektywi:

  • Gromadzenie niezbędnych informacji o sprawach cywilnych w celu przygotowania się do procesu
  • Ustalanie okoliczności dotyczących naruszenia praw autorskich i nieuprawnionego wykorzystania informacji poufnych
  • Weryfikacja osób ubiegających się o pracę
  • Poszukiwanie zaginionej własności i osób oficjalnie uznanych za zaginione
  • Rozwiązywanie problemów wewnętrznych i problemów związanych z niewiernością małżeńską.

Śledzenie ludzi to jedno z zadań detektywa

   Śledzenie ludzi to najpopularniejsze zlecenie, które pojawia się w agencji detektywistycznej. Takie działania wymagają ostrożnego podejścia. Aby przeprowadzić pełne dochodzenie, detektyw musi posiadać wszelkiego rodzaju informacje o danej osobie. Przez długi czas jego praca polegać będzie na analizie działań, kręgu społecznego, znajomych, przyjaciół, krewnych, własności. Dopiero po tak głębokiej analizie może rozpocząć obserwację.

   Ale to nie znaczy, że analiza spoczywa tylko na ramionach detektywa, w takiej pracy pomaga mu osoba, która zwróciła się o pomoc. Musi przekazać detektywowi wszelkie potrzebne informacje i będzie musiała ściśle współpracować z detektywem, tylko w tym przypadku będzie on w stanie pomóc. Jeśli zaginiona osoba zostanie znaleziona martwa lub wzięta, jako zakładnik itp., wówczas detektyw przekazuje sprawę wraz ze wszystkimi posiadanymi informacjami organom ścigania.

Ustalanie majątku dłużnika

    Częsta prośba, z którą ludzie przychodzą do biura detektywa. Najczęściej jest to związane z brakiem możliwości odzyskania długów. Wierzyciele przychodzą i proszą o ustalenie i udowodnienie własności danej osoby. Rzeczywiście, według orzeczenia sądowego dłużnik musi spłacić długi, ale jeśli nie ma środków finansowych, sprawa się komplikuje. Dłużnik często ukrywa informacje o posiadanym majątku w tym o nieruchomościach, których jest właścicielem https://www.24detektyw.pl/o-agencji/. Przeszukiwane są również konta bankowe, zarejestrowane na dłużnika. Poszukiwanie dłużników jest bardzo kłopotliwym przedsięwzięciem, zwłaszcza, jeśli jest on pozbawiony skrupułów i celowo ukrywa się przed wypełnianiem obowiązków, często zmieniając telefony i miejsce zamieszkania. W trudnych sytuacjach detektyw może również pomóc i skierować sprawę dalej do organów ścigania.

Inwigilowanie małżonka

   To zlecenie nie traci na popularności. Małżonkowie zlecają detektywowi całodobową inwigilację męża/żony, aby udowodnić im niewierność. Uwaga: zgodnie ze statystykami agencji detektywistycznych większość podejrzeń małżonków jest uzasadniona. Ponadto ujawniane są nowe szczegóły dotyczące życia osobistego, spraw biznesowych lub rodzinnych związanych z nieruchomościami lub papierami wartościowymi. Osoba jest ściśle monitorowana czasami przez kilku pracowników agencji detektywistycznej, które rejestrują wszelkie podejrzane lub potwierdzające domniemania oszustwa małżonka. Po dochodzeniu detektywi przekazują wszystkie zdobyte informacje.

Zbieranie informacji na temat danej osoby lub firmy

   Dość popularna prośba kierowana do detektywów, którzy sprawdzają osobę pod każdym względem. Oczywiście takie zlecenia najczęściej wiąże się z biznesem. Zleceniodawca chce sprawdzić swojego partnera biznesowego. Dokumentacja wskazuje absolutnie wszystkie informacje, które można przekazać o osobie. Ujawniane są także intelektualne i psychologiczne aspekty osobowości. Po otrzymaniu takiego raportu od detektywa klient może zastanowi się, czy wspólny biznes z taką osobą jest możliwy, czy nie ma realnego zagrożenia oszustwem.

Inne działania detektywa

Instalacja tajnych urządzeń – detektyw może zainstalować ukryte kamery w całym domu, co pozwoli dowiedzieć się, co dzieje się w nim podczas nieobecności klienta. Najczęściej takie monitorowanie jest zlecane w przypadku niewiernego małżonka lub niani

Nadzór pracowników. – z tej usługi korzystają biznesmeni i przedsiębiorcy. Zatrudniają detektywa, który będzie obserwował i sprawdzał realizację ważnych transakcji i umów. Ponadto taka usługa pomaga identyfikować różne rodzaje naruszeń wśród pracowników. Detektywi bez przyciągania nadmiernej uwagi, potrafią analizować niepokojące sytuacje wśród pracowników firmy (nieuczciwe wykonywanie pracy, szpiegostwo na rzecz konkurentów, kradzież itp.). Praca detektywa służy ochronie firmy przed stratami materialnymi i finansowymi, bez angażowania organów ścigania w dochodzenie.